Ons verhaal

Voor het oplossen van maatschappelijke problemen moet er steeds slimmer gewerkt worden. Innovatie is nodig om belanghebbenden te betrekken en om in te spelen op grote maatschappelijke veranderingen. Wij lopen warm voor dit soort ingewikkelde vraagstukken en zijn pas tevreden als onze inzet bijdraagt aan maatschappelijk resultaat. Het inspireert ons om complexiteit tot de kern terug te brengen zodat iedereen een stap vooruit kan zetten. We zijn niet bang om onze nek uit te steken en zetten door.

Onze aanpak

Je wil samen met alle partners resultaat realiseren. Maar hoe zorg je ervoor dat je de goede mensen aan tafel krijgt en aansluit bij wat er werkelijk speelt in jouw doelgroep? Hoe boor je alle kennis en creativiteit aan? En hoe zorg je ervoor dat je niet verzandt in een klassiek inspraak proces? Sterker nog, hoe maak je ze bewust van het feit, dat meedoen in de beleidsvorming en het uitvoeren ervan kansen biedt en een oplossing kan vormen voor hun probleem? In 4 fasen zorgen wij voor een DEAL (Durf, Energie, Afspraken en Lef )met een duurzaam maatschappelijk resultaat.

Onze instrumenten

Onze werkvelden

Organisaties komen er in toenemende mate achter dat er sectoroverstijgend en slimmer gewerkt moet worden om de vragen in de maatschappij effectief te kunnen beantwoorden. Zo hebben we inmiddels een stevige ervaring opgebouwd op onderstaande kennis gebieden. Een veelkleurig palet, waarin onze expertise in het realiseren van doorbraken, ketenoptimalisatie en onze resultaatgerichte benadering telkens centraal stonden. Public Result levert hierin management en advies en ondersteunt praktisch met inhoudelijke en organisatorische ondersteuning.

Ons team

Werken bij Public Result?