Wonen, welzijn en zorg

Gemeenten hebben belangrijke taken in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg voor kinderen en jongeren, passende ondersteuning en voor de begeleiding van en naar (vrijwilligers)werk zodat alle inwoners naar eigen kunnen vol deelnemen aan de samenleving. Tegelijkertijd vergrijst de bevolking en sluiten het woningaanbod en de zorg- en welzijnsvoorzieningen niet altijd meer aan op de vraag. Door de bevolkingstransitie ontstaan mismatches op het gebied van voorzieningen, wonen en economie. Een groot deel van de Nederlandse economie is afhankelijk van arbeidsmigranten, die vaak ook niet passend gehuisvest worden. Dit voert de druk op de woningmarkt alleen maar op.

Afspraken tussen alle partijen zijn nodig om hier tot concrete oplossingen te komen: of het gaat om de optimalisatie van gemeentelijke voorzieningen, van het onderwijs of het komen tot regionaal beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Werken bij Public Result?