Stedelijke ontwikkeling en wijken

In de stad komen op een beperkt gebied een groot aantal functies – en uitdagingen – bij elkaar. Het woningtekort dat bijna overal in het land speelt; de stapeling van problematiek in bepaalde wijken en de vergrijzende bevolking. Stedelijke ontwikkeling van de toekomst vraagt om een integrale en gebiedsgerichte aanpak met oog voor alle doelgroepen en uiteenlopende belangen. Onze ervaring met participatieve processen zoals in het kader van de optimalisatie van maatschappelijk vastgoed, laat zien dat stedelijke ontwikkeling en wijken van ons allemaal is.

Werken bij Public Result?