Regionale samenwerking

“De kracht van de regio” staat steeds vaker centraal wanneer het gaat om de juiste aanpak op de opgaven waar we met elkaar voor staan. Of het gaat om verduurzaming, krimp, wonen of het maken van de juiste (investerings-)keuzes –door in te zetten op samenwerking tussen organisaties zoals gemeenten, regio’s en triple helix partners wordt vaak meer bereikt.

De kracht van de regio zit daarbij in het net een stapje verder brengen van uiteenlopende belangen: wij zorgen vanuit onze kennis en expertise voor samenwerking waarin het vertrouwen in elkaar groeit en die tot echt resultaat en meerwaarde leidt. Bijvoorbeeld in de vorm van een succesvolle aanvraag voor een regiodeal, een regionaal beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten of een uitvoeringsprogramma voor de samenwerking met de Duitse grensregio.

Werken bij Public Result?