Ons verhaal

Voor het oplossen van maatschappelijke problemen moet er steeds slimmer gewerkt worden. Innovatie is nodig om belanghebbenden te betrekken en om in te spelen op grote maatschappelijke veranderingen. Wij lopen warm voor dit soort ingewikkelde vraagstukken en zijn pas tevreden als onze inzet bijdraagt aan maatschappelijk resultaat. Het inspireert ons om complexiteit tot de kern terug te brengen zodat iedereen een stap vooruit kan zetten. We zijn niet bang om onze nek uit te steken en zetten door.

Door de jaren heen is onze aanpak succesvol gebleken doordat we aansluiten bij de kracht en de sleutelpersonen in het veld, hechte interdisciplinaire teams formeren, ruimte bieden aan innovatie en een lange termijn strategie met korte termijn successen combineren. Voorop staat het realiseren van maatschappelijke doorbraken met als doel een bijdrage te leveren aan een duurzame, leefbare en kansrijke leefomgeving. Dit heeft ons een brede ervaring en diverse innovatieve instrumenten opgeleverd.

Begonnen in 2001 als een bureau in de stedelijke ontwikkeling heeft Public Result inmiddels een stevige portfolio opgebouwd op het vlak van wonen, werken, welzijn, recreëren en leren. We werken met een team van circa 10 enthousiaste en gedreven adviseurs. Public Result kan daarnaast een beroep doen op een netwerk van deskundigen uit diverse disciplines. Samen staan we garant voor een creatieve en effectieve aanpak.

Onze werkvelden

Organisaties komen er in toenemende mate achter dat er sectoroverstijgend en slimmer gewerkt moet worden om de vragen in de maatschappij effectief te kunnen beantwoorden. Zo hebben we inmiddels een stevige ervaring opgebouwd op onderstaande kennis gebieden. Een veelkleurig palet, waarin onze expertise in het realiseren van doorbraken, ketenoptimalisatie en onze resultaatgerichte benadering telkens centraal stonden. Public Result levert hierin management en advies en ondersteunt praktisch met inhoudelijke en organisatorische ondersteuning.

Ons team

Werken bij Public Result?