Sportatlas

Voor sportverenigingen wordt het steeds lastiger om een goed en passend sportaanbod in stand te houden. Gemeenten willen met minder geld toch meer mensen laten bewegen.

De Sportatlas, of Transitieatlas sport, is een belangrijk inhoudelijk hulpmiddel om de mismatches die ontstaan tussen vraag en aanbod van sportvoorzieningen op te lossen.

In de transitieatlas worden met kaartbeelden verschillende scenario’s getoond, voor verschillende sporten, die een mogelijke toekomstige voorzieningenstructuur weergeven. De scenario’s zijn bedoeld om een discussie te voeren over de normen, waarden en criteria die belanghebbenden in de regio belangrijk vinden bij het realiseren van kwalitatief goede, bereikbare en toekomstbestendige sportvoorzieningen. Tijdens een interactieve sessie worden bij aanwezigen criteria opgehaald op basis waarvan uitspraken gedaan kunnen worden welk scenario deze criteria het beste benadert.

De criteria kunnen bijvoorbeeld gaan over een minimaal ledenaantal, multifunctionaliteit of afstand tot voorzieningen. Vervolgens wordt met elkaar besproken welke mogelijkheden er zijn om met genoeg draagvlak toekomstbestendige sportvoorzieningen te realiseren. Thema’s als multifunctioneel gebruik, open clubs en zelfstandig beheer van sportaccommodaties spelen daarin een rol.

Concrete resultaten: bewustwording van problematiek en verschillende belangen in krimp- en anticipeerregio’s, scenario’s voor dialoog, opstap naar concrete uitwerking naar samenwerking of open clubs.

De Sportatlas is ingezet in de regio’s Midden-Limburg, Noordoost Fryslân, Kop van Noord-Holland, Goeree-Overflakkee, Achterhoek en Almere.


Nieuws

 
Over kennisgebied

...

Lees verder >
Gerelateerde projecten
Sportatlas Almere Sportatlas Goeree-Overflakkee Sportatlas Achterhoek Toon meer gerelateerde projecten Alle projecten

Werken bij Public Result?