Sportatlas Goeree-Overflakkee Krimp & Bevolkingstransitie, Sport

In de gemeente Goeree-Overflakkee zijn verschillende modules van de Transitieatlas uitgevoerd. De module Sport is uitgevoerd met een kleine groep sleutelfiguren uit de breedte van de sport.

Het bleek dat het ophalen van normen, waarden en criteria voor de toekomst en de weergave van de gevolgen hiervan in scenario’s door deze sleutelfiguren als een nuttige manier werd gezien om na te denken over de toekomstbestendigheid van sportvoorzieningen op het eiland.

Ontgroening en vergrijzing in de regio zorgen naast inhoudelijke ontwikkelingen op sportgebied voor veranderingen voor sportverenigingen. In verschillende scenario’s is uitgewerkt wat mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn (maximaal gespreide, maar wat kleinere, voorzieningen, of juist grotere, gefuseerde of samenwerkende verenigingen).

Met stellingen en vragen is bij een kleine maar gevarieerde groep gepeild wat mogelijke knelpunten en kansen zijn in de regio. Grootste knelpunten zijn de verenigingen in de kleinste kernen en de gevolgen voor de leefbaarheid als deze verenigingen zouden sluiten.

De scenario’s zijn als bureaustudie aan de gemeente opgeleverd. Belangrijkste conclusie uit het traject is dat voor het urgentiebesef het nodig is dat sportbestuurders informatie over trends, ontwikkelingen en mogelijke gevolgen hebben. Vervolgens kan hiermee draagvlak worden gecreëerd voor verschillende vormen van samenwerking.

Als vervolg op de Transitieatlas Sport is een lokale open clubsessie door NOC*NSF georganiseerd, om op lokaal niveau met verenigingen te praten over mogelijke samenwerking tussen sportverenigingen en met andere partijen.

Nieuws

Werken bij Public Result?