Transitieatlas Kop van Noord-Holland Krimp & Bevolkingstransitie

Voor de Kop van Noord-Holland is een ‘foto’ opgesteld van de regio waarin de thema’s economie, wonen, onderwijs en voorzieningen en zorg in demografisch perspectief zijn geplaatst.

Transitieatlas en de Transformatiemonitor

In vervolg hierop voert Public Result de Transitieatlas en de Transformatiemonitor uit; bedoeld om de regio meer grip te geven op de consequenties van de economische ambities van de regio en de mogelijkheden en het vestigingsklimaat en de leefbaarheid in de regio te versterken gegeven de ontgroening en vergrijzing.

Bij de uitvoering van de Transitieatlas ligt de focus op het ontwikkelen van gedegen scenario’s voor het woon- en leefklimaat in de regio.

De resultaten van de Transitieatlas (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, zorg en welzijn, sport) zijn ambtelijk (Hollands Kroon, Schagen, Den Helder) getoetst en vervolgens bestuurlijk (Hollands Kroon, Schagen) gepresenteerd. Over een interactief traject met het veld wordt op korte termijn besloten.

Nieuws

Over kennisgebied Krimp & Bevolkingstransitie

Krimp & Bevolkingstransitie

Sinds twee decennia neemt het aandeel ouderen in Nederland duidelijk toe. Het aandeel jongeren loopt echter langzaam af. Deze twee tegengestelde bewegingen van ontgroening en vergr...

Lees verder >