Inzet stemmodule

De door Public Result ontwikkelde stemmodule ‘Voting result’ biedt mogelijkheden om een interactieve sessie op maat in te richten. Dankzij het gebruik van de stemmodule kan een dialoog worden gevoerd met de deelnemers van aanwezig een sessie. De dialoog vindt plaats door het stellen van vragen die worden beantwoord door de deelnemers met behulp van stemtablets. Door gebruik te maken van moderne technologie is het mogelijk om reacties en meningen van deelnemers direct op te halen en te tonen. De stemmodule ‘Voting result’ is onder andere ingezet tijdens de slotbijeenkomst van VNO-NCW in de Achterhoek met als thema Achterhoek 2020. Door het inzetten van de stemmodule was het mogelijk om met ondernemers in gesprek te gaan over de keuzes van Achterhoek 2020 en hun rol daarin als ondernemer.

Interactieve sessies in de Achterhoek

Ook is de stemmodule ingezet ter ondersteuning van interactieve sessies in de Achterhoek, Zuid-Limburg, Noordoost Fryslân en Midden-Limburg. In deze regio’s past Public Result de transitieatlas toe om mismatches als gevolg van demografische transitie op te lossen. De interactieve sessies vormen het hart van het transitietraject. Er wordt draagvlak verkregen, bewustwording gecreëerd en er is de mogelijkheid om input te krijgen op mogelijke oplossingsrichtingen.
Door de stemmodule in te zetten wordt interactie met de deelnemers vereenvoudigt tijdens dergelijke sessies.

Kijk op de website voor meer informatie.

Nieuws

Werken bij Public Result?