Transitieatlas Onderwijs Achterhoek Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

Resultaten in het kort

• 7 sessies, 200 betrokkenen, circa 3.500 keer gestemd
• Bewustwording en urgentiebesef
• Kwaliteit van het onderwijs staat voorop
• Voorkeur voor ondergrens van 75 leerlingen
• IKC’s kunnen op draagvlak rekenen
• Grotere scholen zijn financieel gunstig voor schoolbesturen
• Opvolging van traject in lokale business cases

 

Over dit project

De acht gemeenten uit de Achterhoek hebben midden 2014 de Transitieatlas Primair Onderwijs laten uitvoeren met een interactief traject in de regio.

In zeven bijeenkomsten is, mede door het interactieve karakter, een sterke bewustwording van de problematiek in de regio tot stand gekomen bij de aanwezigen.

Op basis van de verwachte leerlingendaling zijn scenario’s voor het primair onderwijs ontwikkeld. De scenario’s laten zien welke scholen in aanmerking zouden komen voor sluiting en brengen ook herverdeling in kaart: naar welke school zouden de leerlingen bij sluiting toegaan? Dit wordt bepaald door het hanteren van afstands- en kwaliteitscriteria (zoals denominatie en CITO-score).

Vervolgens zijn tijdens zeven interactieve bijeenkomsten stellingen en vragen aan een gemêleerd gezelschap (vertegenwoordigers van schoolbesturen, medezeggenschapsraden, raadsleden, wethouders, dorpsraden en ambtenaren) voorgelegd en beantwoord met stemtablets.

De voorkeuren van de aanwezigen zijn gekoppeld aan de scenario’s, waarmee inzichtelijk is gemaakt wat de consequenties van bepaalde keuzes zijn. Hieruit bleek dat de regio een voorkeur heeft voor een ondergrens van 75 leerlingen en dat het integraal benaderen van kindvoorzieningen in integrale kindcentra op draagvlak kan rekenen bij de meeste betrokkenen.

Het traject heeft tot creatieve nieuwe oplossingen geleid om met leerlingendaling om te gaan en voor draagvlak gezorgd om gezamenlijk de problematiek aan te pakken. Zo verdiepen sommige gemeenten uit de regio, in onderlinge afstemming, zich in business cases om tot concrete uitvoering in de eigen gemeente te komen.

Het eindrapport en de management- samenvatting kunt u hieronder vinden. Als verdere achtergrond informatie vindt u hier het verslag van de algemene bestuursvergadering.''De Transitieatlas is een belangrijk hulpmiddel bij de vorming van IKC's."

"Het is noodzakelijk om de open data te ontsluiten en faciliterend te laten zijn bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld een visie op een scholenlandschap, die tot een haalbare 'exploitatie' van een onderwijsinstelling en/of andere maatschappelijke organisatie leidt. Vanuit die invalshoek gaat het om een multidisciplinair speelveld waarin de verbinding wordt gelegd tussen onderwijs, kinderopvang en gemeenten.''


Henkjan Kok - Procesbegeleider Krimp Achterhoek PO (bron: www.schoolfacilities.nl)


Werken bij Public Result?