Transitieatlas primair onderwijs Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

Leerlingdaling

Sinds 2008 neemt het aantal basisschoolleerlingen in Nederland sterk af. Van 1,55 miljoen basisschoolleerlingen naar 1,46 miljoen in 2015; een daling van 90.000 in 7 jaar. Naar verwachting zet de daling de komende jaren door, waarbij sprake is van grote regionale verschillen.

Doordat het aantal leerlingen afneemt, komen meer scholen onder de opheffingsnorm. De financiën van schoolbesturen staan onder druk, omdat de bekostiging in grote mate afhankelijk is van het aantal leerlingen. Ook wordt het steeds moeilijker de kwaliteit van onderwijs te waarborgen.

Ultimo kunnen deze ontwikkelingen ertoe leiden dat scholen samengaan. Verantwoordelijke schoolbesturen gaan over deze beslissingen, maar het raakt ook aan de leefbaarheid van dorpen en er zijn consequenties voor het vastgoed waar gemeenten over gaan. Er zijn dus meerdere belanghebbenden.

 

Fact-based decisionmaking met de Transitieatlas

De Transitieatlas primair onderwijs faciliteert fact-based decisionmaking in het primair onderwijs. Het is een webbased applicatie die op basis van de normbekostiging van OCW de bedrijfsvoering van scholen in diverse scenario’s simuleert. Zo kunnen de gevolgen van leerlingendaling worden gesimuleerd, maar ook veranderingen in de spreiding in de omgeving van de school als gevolg van bijvoorbeeld opheffing of fusie of uitbreiding (stichting nieuwe school). Daarbij kunnen bijvoorbeeld afstandscriteria, keuze voor denominatie en regio’s worden ingesteld als “knoppen om aan te draaien”).

De scenario’s zijn bedoeld om een discussie te voeren over de normen, waarden en criteria die de belanghebbenden belangrijk vinden bij het waarborgen van kwalitatief goed onderwijs. Als vervolgstap kunnen op lokaal niveau businesscases ontwikkeld worden door in te zoomen op de omgeving en bedrijfsvoeringsconsequenties verder uit te diepen.

Concrete resultaten zijn: bewustwording over de consequenties van leerlingendaling, gedeelde uitgangspunten om samen een stap verder te zetten, meer inzicht in belangen van verschillende betrokkenen en scenario’s in de vorm van kaartbeelden en financiële consequenties.

 

Meer info of licentie?

Wilt u meer fact based decisionmaking in het onderwijs in uw regio of stad? Het is mogelijk met ons een interactief traject rond bijvoorbeeld leerlingdaling in het onderwijs te doorlopen met als resultaat de “neuzen dezelfde kant op” en het startpunt van een gezamenlijk uitvoeringsprogramma of een IHP. Het is ook mogelijk een licentie af te nemen voor uw schoolbestuur of regio om zo op elk gewenst moment toekomstscenario’s te draaien en inzicht te hebben in uw concurrentiepositie. Mocht u interesse hebben in de inzet van de transitieatlas, neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende briefing.

  In de onderstaande gerelateerde projecten vindt u het totaaloverzicht van de inzet van de transitieatlas primair onderwijs, namelijk in de gemeenten Goeree-Overflakkee, Duiven en Oss en de regio’s Achterhoek, Midden-Limburg, Noordoost Fryslân, Kop van Noord-Holland, Zuid-Limburg, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Midden-Holland, Voorne-Putten en De Liemers.


   
  Over kennisgebied Krimp & Bevolkingstransitie

  Krimp & Bevolkingstransitie

  Sinds twee decennia neemt het aandeel ouderen in Nederland duidelijk toe. Het aandeel jongeren loopt echter langzaam af. Deze twee tegengestelde bewegingen van ontgroening en vergr...

  Lees verder >

  Werken bij Public Result?