Transitieatlas primair onderwijs Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

Sinds 2008 neemt het aantal basisschoolleerlingen in Nederland sterk af. Van 1,55 miljoen basisschoolleerlingen naar 1,46 miljoen in 2015; een daling van 90.000 in 7 jaar. Naar verwachting zet de daling de komende jaren door, waarbij sprake is van grote regionale verschillen.

Doordat het aantal leerlingen afneemt, komen meer scholen onder de opheffingsnorm. De financiën van schoolbesturen staan onder druk, omdat de bekostiging in grote mate afhankelijk is van het aantal leerlingen. Ook wordt het steeds moeilijker de kwaliteit van onderwijs te waarborgen.

Ultimo kunnen deze ontwikkelingen er toe leiden dat scholen samengaan. Verantwoordelijke schoolbesturen gaan over deze beslissingen, maar het raakt ook aan de leefbaarheid van dorpen en er zijn consequenties voor het vastgoed waar gemeenten over gaan. Er zijn dus meerdere belanghebbenden.

De Transitieatlas primair onderwijs is een scenariomodel waarmee kaartbeelden worden opgesteld die een mogelijke toekomstige spreiding van scholen weergeven

en wat dit vervolgens betekent voor de financiën van schoolbesturen en gemeenten.

De scenario’s zijn bedoeld om een discussie te voeren over de normen, waarden en criteria die de belanghebbenden belangrijk vinden bij het waarborgen van kwalitatief goed onderwijs. Als vervolgstap kunnen op lokaal niveau businesscases ontwikkeld worden door in te zoomen op de omgeving en bedrijfsvoeringsconsequenties verder uit te diepen.

Concrete resultaten zijn: bewustwording over de consequenties van leerlingendaling, gedeelde uitgangspunten om samen een stap verder te zetten, meer inzicht in belangen van verschillende betrokkenen en scenario’s in de vorm van kaartbeelden en financiële consequenties.

In de onderstaande gerelateerde projecten vindt u het totaaloverzicht van de inzet van de transitieatlas primair onderwijs, namelijk in de gemeenten Goeree-Overflakkee, Duiven en Oss en de regio’s Achterhoek, Midden-Limburg, Noordoost Fryslân, Kop van Noord-Holland, Zuid-Limburg, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Midden-Holland, Voorne-Putten en De Liemers.