Transitieatlas onderwijs De Liemers Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

De Liemers heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met leerlingendaling in het primair onderwijs en deze beweging zet volgens prognoses de komende jaren nog door. Om de kwaliteit van het onderwijs ook in de toekomst te waarborgen hebben de gemeenten en schoolbesturen in de regio een regionaal procesbegeleider aangesteld en is besloten de Transitieatlas primair onderwijs uit te voeren.

Verwachte leerlingendaling scenario’s

Met dit instrument zijn op basis van de verwachte leerlingendaling scenario’s voor het primair onderwijs ontwikkeld. De regio vormt de overgang tussen de stedelijke regio rondom Arnhem (zo behoren de voormalige groeikernen Duiven en Westervoort tot De Liemers) en de landelijke regio Achterhoek. Zowel de voormalige groeikernen (met relatief hoge lokale opheffingsnormen) als het buitengebied (met lage lokale opheffingsnormen) kennen hun eigen opgave op het gebied van leerlingendaling.

Betrokken partijen, waaronder schoolbesturen, ambtenaren en locatiedirecteuren, hebben zich tijdens een interactieve bijeenkomst uitgesproken over de normen, waarden en criteria die zij belangrijk vinden voor een toekomstbestendige onderwijsstructuur. Aan de hand van deze normen en waarden zijn scenario’s opgesteld en is er discussie gevoerd over onder andere de bereikbaarheid en samenwerking van scholen.

De Transitieatlas heeft de regio een inzicht geboden in de noodzaak van het verder investeren in de onderwijsstructuur en heeft alle partijen in de regio weer dichter bij elkaar gebracht. Als vervolg wordt in Duiven een verdieping van de Transitieatlas uitgevoerd waarin de herschikking van het primair onderwijs wordt gekoppeld aan de bredere opgave op het gebied van maatschappelijk vastgoed.

Nieuws

Werken bij Public Result?