Transitieatlas primair onderwijs Voorne-Putten Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

De regio Voorne-Putten, bestaande uit gemeente Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne, heeft te maken met een behoorlijke bevolkingstransitie: het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren neemt af. Deze afname van jongeren is in het primair onderwijs reeds een aantal jaar gaande: tussen 2005 en 2015 is het aantal basisschoolleerlingen met ruim 15% gedaald. Komende jaren wordt vooral nog een daling verwacht in de gemeenten Westvoorne en Hellevoetsluis.

Verwachte leerlingendaling

Om de kwaliteit van het onderwijs ook in de toekomst te waarborgen hebben gemeenten en schoolbesturen in de regio besloten de Transitieatlas primair onderwijs uit te voeren. Met dit instrument zijn op basis van de verwachte leerlingendaling scenario’s voor het primair onderwijs ontwikkeld.

De regio kent een vrij groot verschil in bevolkingsdichtheid tussen stad en ommeland, waarbij de kernen Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse als stad worden aangeduid. Het gemiddelde aantal leerlingen per onderwijslocatie ligt in stedelijk gebied hoger dan in landelijk gebied.

Toch is te zien dat door het grote aantal nevenvestigingen en dislocaties in Spijkenisse en Hellevoetsluis ook in stedelijk gebied veel kleine onderwijslocaties te vinden zijn.

Betrokken partijen, waaronder schoolbesturen, ambtenaren, ouders en leerkrachten, hebben zich tijdens een interactieve bijeenkomst uitgesproken over de normen, waarden en criteria die zij belangrijk vinden voor een toekomstbestendige onderwijsstructuur. Aan de hand van deze normen en waarden zijn scenario’s opgesteld en is er discussie gevoerd over onder andere de bereikbaarheid en samenwerking van scholen.

De Transitieatlas heeft de regio een inzicht geboden in de noodzaak van het verder investeren in de onderwijsstructuur en heeft alle partijen in de regio weer dichter bij elkaar gebracht. Als vervolg zal eenzelfde traject worden doorlopen om ook de toekomstbestendigheid van het voortgezet onderwijs te waarborgen.

Werken bij Public Result?