Transitieatlas primair onderwijs Oss e.o. Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

De omgeving Oss, bestaande uit gemeente Oss, Landerd, Bernheze, Uden en Boekel, heeft te maken met een sterke leerlingendaling. Tussen 2005 en 2015 is het aantal basisschoolleerlingen in de regio al met zo’n 17% gedaald. Naar aanleiding van deze ontwikkeling is een regionaal procesbegeleider ingesteld om samenwerking binnen de regio op gang te brengen en gezamenlijk toe te werken naar toekomstbestendig onderwijs.

Ook voor komende jaren wordt nog een daling verwacht in de regio, met name in de gemeente Landerd, Boekel en Uden. Ondanks de stappen die afgelopen jaren door gemeenten en besturen zijn genomen, is de urgentie actie te ondernemen om de kwaliteit en bereikbaarheid van het onderwijs op peil te houden hoog.

Behoud van de onderwijskwaliteit

Om in te spelen op behoud van de onderwijskwaliteit, ook voor de toekomst, hebben de regionaal procesbegeleider, gemeenten en schoolbesturen besloten de Transitieatlas primair onderwijs uit te voeren. Met dit instrument zijn op basis van de verwachte leerlingendaling scenario’s voor het primair onderwijs ontwikkeld.

Oss en omgeving bestaat zowel uit stedelijk als landelijk gebied, waardoor het gemiddelde aantal leerlingen tussen deze kernen sterk uiteen loopt. Leerlingen uit de regio volgen voornamelijk onderwijs bij scholen van grote besturen, wat de optimalisatie en samenwerking wellicht kan bevorderen.

Betrokkenen zullen zich tijdens een interactieve sessie op 17 oktober uitspreken over enkele stellingen o.a. met betrekking tot de noodzaak van scholen voor de leefbaarheid van kernen, het belang van een minimale schoolgrootte en mogelijkheden om samen te werken op het gebied van personeel, huisvesting en overhead.

Op basis van de reacties zullen de aanwezigen enkele scenario’s voorgelegd krijgen. De scenario’s brengen gevolgen van mogelijke keuzes in beeld, waarmee richting gegeven kan worden over de discussie omtrent bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Het doel is de partijen in de regio dichter bij elkaar te brengen en richting te geven aan een vervolgtraject om de toekomstbestendigheid van het onderwijs te waarborgen.

Nieuws

Werken bij Public Result?