Transitieatlas onderwijs Lingewaard en Overbetuwe Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs

Sinds 2008 neemt het aantal basisschoolleerlingen in Nederland sterk af. De komende jaren zal de daling van het aantal leerlingen verder doorzetten. Logischerwijs zal op termijn ook het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs afnemen. In de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe is leerlingendaling een vrij nieuw fenomeen. Beide gemeenten hebben tot 2010 nog een stijging gekend, waarna tussen 2010 en 2015 een sterke daling intrad.

Waar voor Nederland als geheel tussen 2015 en 2025 een daling wordt verwacht van zo’n 3,6%, neemt het aantal basisschoolleerlingen in Lingewaard en Overbetuwe naar verwachting nog een stuk sterker af. Dit percentage varieert tussen de gemeenten, waarbij Lingewaard  een sterkere daling verwacht dan gemeente Overbetuwe. Kenmerkend voor de regio is het grote middenpeloton van scholen die boven de lokale opheffingsnorm zitten, maar onder de norm die OCW hanteert voor financieel gezonde scholen.

De leerlingendaling in het primair onderwijs vindt zijn weerslag een aantal jaren later natuurlijk in het voortgezet onderwijs, maar kent door het regionale voedingsgebied van de middelbare scholen in Lingewaard en Overbetuwe een wat ander verloop. De verwachte daling tussen 2015 en 2025 ligt naar verwachting iets boven het Nederlands gemiddelde. De daling is relatief laag door de instroom vanuit Arnhem, waar het aantal leerlingen komende tien jaar nog licht zal stijgen.

Om de regio te ondersteunen om te gaan met de leerlingendaling zal de Transitieatlas worden ingezet. De betrokken hebben besloten vanwege de samenhang van het onderwijs in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard besloten de transitieatlas gezamenlijk uit te voeren. Daarbij zullen zowel het PO als het VO worden betrokken om ook de onderlinge relatie te kunnen bezien.

Nieuws

Werken bij Public Result?