Marktverkenning kinderopvang Onderwijs

Al enige tijd komen er signalen vanuit kinderopvangorganisaties dat de vraag naar kinderopvang stabiliseert en hier en daar zelfs afneemt. Er wordt gesproken over marktverzadiging, maar daarbij wordt tegelijk geconstateerd dat dat niet voor geheel Nederland geldt. De behoefte aan kinderopvang wordt meer en meer regionaal gedifferentieerd en wordt meer en meer door de vragers bepaald. De kinderopvangmarkt evolueert van een aanbod- naar een vraagmarkt. Deze ontwikkeling wordt nog eens versneld door de geplande bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag die naar alle waarschijnlijkheid een dempend effect op de vraag naar formele kinderopvang zullen hebben.

Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat ramingsmodellen die zijn opgesteld in tijde van een aanbodmarkt voor kinderopvang niet meer voldoen.

Het Netwerkbureau Kinderopvang heeft Public Result in samenwerking met Ayit Consultancy gevraagd tot een handreiking te komen voor kinderopvangorganisaties, waarmee zij zich goed in de veranderde markt kunnen positioneren. Het gaat daarbij om zowel een adequate informatievoorziening als een werkmethodiek, die inzicht geeft in de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan kinderopvang en te verwachten toekomstige ontwikkelingen daarin. Op basis daarvan kunnen kinderopvangorganisaties verantwoorde beslissingen nemen over marktontwikkelingen en hun capaciteit optimaal inzetten.

De ontwikkelde methodiek wordt gevoed door onder meer resultaten uit onderzoeken naar keuzegedrag van ouders bij het kiezen van een kinderopvangorganisatie. Door middel van pilots is de methodiek in de praktijk uitgetest.

Nieuws

Werken bij Public Result?