Analyse potentie kinderopvang Onderwijs, Wonen

Voor een middelgrote gemeente in Nederland heeft Public Result bijgedragen aan een marktverkenning voor een bestaande dagopvanglocatie. Mede in verband met de opening van een andere kinderdagopvang organisatie in de gemeente ontstond behoefte aan haalbaarheidsonderzoek waarbij de volgende zaken in beschouwing zijn genomen:

  • Een korte karakteristiek van het verzorgingsgebied
  • Een demografische en sociaal economische analyse van de betreffende wijken / buurten
  • Een prognose van het toekomstig aanbod aan 4 jarigen
  • Het huidig aanbod van dagopvang en het gebruik van de voorzieningen
  • Een prognose van de toekomstige vraag naar dagopvang in relatie tot het huidige aanbod
  • Conclusies en aanbevelingen, rekening houdend met de huidige trends op het terrein van de kinderopvang.

Beknopte rapportage potentie kinderopvang

Op basis van openbare en beschikbaar gestelde gegevens is de analyse uitgevoerd. De uitkomsten van de analyses, conclusies en aanbevelingen zijn samengevoegd in een beknopte rapportage.

Nieuws

Werken bij Public Result?