Gebiedsdoorlichting Stedelijke netwerken, Wijken

Of het nu gaat over het thema arbeidsmarkt, de woonsector, zorg –en welzijn, onderwijs, cultuur of sport: het formuleren van SMART-doelstellingen en het committeren van partijen om een bijdrage te leveren aan dit gezamenlijk doel, kan niet zonder goede voorbereiding.

Wat is een gebiedsdoorlichting?

Een gebiedsdoorlichting (Foto) draagt bij aan een goede uitgangssituatie, doordat er aan de voorkant overeenstemming wordt bereikt over uitgangssituatie: “waar staan we nu?” Hoe is de feitelijke situatie in ons gebied? Wat zijn de (demografische) prognoses? Belangrijke elementen van een gebiedsdoorlichting zijn steeds een SWOT-analyse, een overzicht van relevante facts & figures, maar ook trends en een bestuurskrachtmeting bijvoorbeeld.

Essentieel voor het draagvlak is dat er aangeleverde bronnen uit de regio of gemeente aan ten grondslag liggen. Ook is het van belang dat het document gevoed is met input en reflectie van sleutelspelers. De gebiedsdoorlichting geeft een gedeeld beeld van de uitgangspositie van een regio of gemeente, waarmee het mogelijk is om een gezamenlijke aanpak ontwikkelen: waar willen we naar toe?

Een gebiedsdoorlichting is uitgevoerd voor de regio’s Hoeksche Waard, Voorne Putten, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Goeree-Overflakkee, Krimpenerwaard, Rijnstreek, Noordoost-Friesland, Noordwest-Friesland, Achterhoek, Oost-Drenthe, Midden-Limburg, Noord-Limburg, Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen.


Nieuws