Huisvestingsstrategie welzijnsorganisatie Wonen, welzijn en zorg

Public Result heeft een huisvestingsstrategie opgesteld voor een grote welzijnsorganisatie in Den Haag. Hierbij bekeek Public Result de trends en ontwikkelingen in de welzijnssector, de geografische ligging van buurthuizen en locaties van partners en naar de samenstelling en trends in stadsdelen en wijken.

Het adviestraject om te komen tot een huisvestingsstrategie heeft Public Result interactief vormgegeven.

Public Result heeft meerdere bijeenkomsten georganiseerd met managers van de welzijnsorganisatie . Ook zijn er een rondetafelbijeenkomst gehouden met directeuren van instellingen waarmee de welzijnsorganisatie samenwerkt in de wijk.

Met de huisvestingsstrategie kan de welzijnsorganisatie anticiperen op toekomstige ontwikkelingen  en investeringen in huisvesting daar op te afstemmen.

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >