Optimalisatie accommodatiebeleid Wonen

Vergroting van doelmatigheid en efficiëntie, slim combineren van voorzieningen, ontkokerd en integraal werken en een einde maken aan de bestaande wirwar van loketten zijn doelen die op dit moment erg van belang zijn om klantgerichter te werken in veel gemeenten. Optimalisatie van voorzieningen door deze te "bundelen naar de klant" is daarmee een belangrijke trend.

Ondersteuning bij optimalisatie van accommodatiebeleid

Public Result ondersteunt een grote gemeente bij het optimaliseren van hun accommodatiebeleid.

De opdracht bestaat uit een inventarisatie van de gemeentelijke, welzijn- zorg- onderwijs/ en sportaccommodaties en een reflectieronde langs de stadsdeeldirecteuren om de gegevens op te halen. Om inzicht en overzicht te verkrijgen wordt een Google applicatie gehanteerd. De accommodaties worden vervolgens geanalyseerd en getoetst aan een programma van eisen en er vindt een verkenning plaats van mogelijke optimalisatievoorstellen. Dit resulteert in een rapportage met mogelijke optimalisatievoorstellen voor elk stadsdeel.

Nieuws

Werken bij Public Result?