Interactieve gebiedsdoorlichting Regionale investeringsagenda, Wijkenaanpak, Zorg

Om een aanpak voor een gebied (wijk, stad of regio) te ontwikkelen is het steeds meer van belang om eerst een integraal beeld te ontwikkelen samen met de partijen die het aangaat. Een gebiedsdoorlichting (of: Foto) draagt bij aan een goede uitgangssituatie, doordat er aan de voorkant overeenstemming wordt bereikt over uitgangssituatie: “waar staan we nu?” Hoe is de feitelijke situatie in ons gebied? Waar vinden de grote transformaties plaats? Wat zijn de (demografische) prognoses? Spelen we daar voldoende op in? Hoe kunnen we elkaar daarbij ondersteunen?

Wat komt er kijken bij een gebiedsdoorlichting?

Belangrijke elementen van een gebiedsdoorlichting zijn steeds een SWOT-analyse, een overzicht van relevante facts & figures, maar ook trends (o.a. op het gebied van wonen, welzijn, zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en economie) en een bestuurskrachtmeting bijvoorbeeld.

Essentieel voor het draagvlak is dat er aangeleverde bronnen uit de regio of gemeente aan ten grondslag liggen. Ook is het van belang dat het document gevoed is met input en reflectie van sleutelspelers.

De vervolgstap kan een interactieve bijeenkomst (dialoogtafel of beursspel) zijn waarin de uitkomsten van de foto worden besproken vooral met het doel om met elkaar vervolgstappen te ontwikkelen. We hebben dergelijke gebiedsdoorlichting meerdere malen uitgevoerd voor de wijkenaanpak (alle 40 krachtwijken), maar ook voor vrijwel alle Nederlandse anticipeerregio’s. Goede voorbeelden van dialoogtafels en Beursspelen zijn gehouden in Midden en Noord Limburg, Alblasserwaard Vijheerenlanden, Voorne Putten en Noord Oost Fryslan.


Nieuws

 
Over kennisgebied Regionale investeringsagenda

Regionale investeringsagenda

Een stad is een knooppunt waar mensen wonen, werken en leven. Het is een belangrijke motor voor de economie: steden zijn de plekken waar mensen meer dan ooit naartoe trekken. Maar ...

Lees verder >

Werken bij Public Result?