Prestatieafspraken Nieuwerkerk ad IJssel Wonen

In het verlengde van de door Public Result/SAD opgestelde woonvisie hebben de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en Vestia Nieuwerkerk prestatieafspraken afgesloten. Public Result/SAD hebben beide partijen daarbij inhoudelijk en procesmatig ondersteund. De prestatieafspraken hebben betrekking op de meeste prestatievelden van het BBSH (Besluit beheer Sociale Huursector) en zijn resultaatgericht en toetsbaar opgesteld.

Realiseren van een voldoende aantal betaalbare huur- en koopwoningen

Veel aandacht is uitgegaan naar het realiseren van een voldoende aantal betaalbare huur- en koopwoningen, aangezien het aanbod aan dergelijke woningen beperkt is. Daarnaast is de herstructurering van de wijk Dorrenstein een belangrijk onderwerp geweest, evenals het komen tot een sluitend aanbod van geschikte woningen voor ouderen in combinatie met zorg en welzijn. Voor dat laatste is het Pact van Savelberg de basis geweest, waarbij SAD eveneens bij betrokken is geweest. Voor de prestatieafspraken is ook een monitoringsysteem ontwikkeld.

Nieuws

Werken bij Public Result?