Inzet wijkjaarprogramma’s Gouda Wijken

De gemeente Gouda werkt sinds 1994 met een actieve wijkaanpak. Vanaf 2008 is hierin de programmatische benadering centraal komen te staan. Deze benadering bestaat uit een 4-jarige cyclus van een wijkanalyse, wijkvisie en wijkjaarprogramma. De wijkanalyse en wijkvisie worden elke 3 tot 4 jaar opgesteld en elk jaar herijkt. De wijkprogramma’s worden jaarlijks opgesteld – gebaseerd op de wijkvisie – om flexibiliteit en maatwerk te kunnen blijven leveren. Voor de 13 Goudse wijken zijn, in samenwerking met de bewoners en de partners uit de wijk, in 2009 wijkanalyses en wijkvisies opgesteld.

De gezamenlijke aanpak houdt in dat alle partners in de wijkaanpak meedoen en hun aandeel leveren. Vaste partners zijn de wijkteams, de woningcorporaties, de politie en  het welzijnswerk. Vervolgens zijn in ieder visiedocument de prioriteiten aangegeven om een focus op specifieke onderwerpen aan te brengen. Belangrijke thema’s die spelen zijn ‘verloedering woonomgeving’, ‘jongerenoverlast’ en ‘sociale samenhang’.

Public Result heeft de Gemeente Gouda ondersteund bij de vertaling van de wijkvisie naar het wijkjaarprogramma en het opstellen van de wijkjaarprogramma’s. Daarnaast heeft Public Result geparticipeerd in het team wijkaanpak.

 

Nieuws

Over kennisgebied Wijken

Wijken

Kansrijke wijken De eigen wijk moet een plek zijn waar het prettig is om te leven en waar de inwoners de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun talenten in te ...

Lees verder >