Aanpak Presikhaaf en Het Arnhemse Broek Wijkenaanpak

In het door het Rijk aangestelde 40-wijken programma (maart 2007), hebben 40 Krachtwijken in Nederland een extra hoge prioriteit gekregen. Het tegengaan van de achterstand in deze wijken is een gezamenlijke taak van de betrokken woningcorporaties, de gemeente en het Rijk. Arnhem kent vier Krachtwijken: Presikhaaf, Het Arnhemse Broek, Klarendal en Malburgen. In het kader van dit 40-wijken programma heeft Arnhem voor elke wijk een wijkactieplan opgesteld.

In elk plan zijn projecten en plannen voor de vijf prioriteiten – wonen, werken, leren, veiligheid en integratie – opgenomen. Arnhem heeft aan deze vijf vingers twee extra prioriteiten toegevoegd namelijk sport & cultuur en achter de voordeur.

Arnhemse wijkactieplannen

Woningcorporatie Vivare heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de Arnhemse wijkactieplannen. Om de uitvoering en implementatie van de plannen goed voor te bereiden heeft Public Result Vivare ondersteund bij de aanpak van de wijken Presikhaaf en Het Arnhemse Broek.

Nieuws

Werken bij Public Result?