Programmadirecteur 40-wijkenaanpak Wijkenaanpak

‘Samen werken, samen leven’ was het motto van het kabinet in 2007. Het samen leven gebeurde voornamelijk in de wijk of buurt waar mensen woonden. Nederland kende een aantal wijken waar het niet goed mee ging. Met het coalitieakkoord in februari 2007 werd een belangrijke basis gelegd voor een intensievere aanpak van de problematiek in deze Nederlandse probleemwijken. Het ging om wijken waarin sprake was van hoge werkloosheid en een gebrek aan werkgelegenheid, waarin schooluitval vaker voorkwam, waarin de bevolkingssamenstelling éénzijdig was en de huisvesting verouderd, waarin de openbare ruimte verloederde en sprake was van drugsoverlast, criminaliteit en asociaal gedrag.

Minister Vogelaar was destijds verantwoordelijk voor de onderwerpen wonen, wijken, integratie en inburgering en was programmaminister voor de wijkenaanpak. Het thema van de wijkenaanpak luidde: ‘van probleemwijk naar prachtwijk’.

De doelstelling was om binnen 8 – 10 jaar resultaten te bereiken, namelijk het creëren van krachtwijken.

Om deze opgave mogelijk te maken moest in de periode maart tot juli 2007 een programma wijkenaanpak worden ingericht. Public Result heeft het kwartiermakerschap programmadirecteur wijkenaanpak vervuld. Vanuit dit kwartiermakerschap heeft Public Result bijgedragen aan de 40-wijkenselectie, de interdepartementale afstemming, de totstandkoming van de wijkentoer en de programmering.

PDF downloads

40wijkenlijst.pdf

Werken bij Public Result?