Campus Teniersplantsoen Onderwijs, Wijkenaanpak

Campus Teniersplantsoen is een voorzieningencluster in het hart van de Schilderswijk, Den Haag. In het najaar van 2008 hebben onder andere de Johan de Witt Scholengroep, Zebra Welzijn, Haag Wonen, gemeente en het Rijk gezamenlijk een Intentieakkoord gesloten met als doel talent te ontwikkelen en het toekomstperspectief van jongeren te verbeteren. Hun inzet is een ambitieuze campusontwikkeling, waarbij optimalisatie van programma en vastgoed hand in hand gaan. De partners zijn er van overtuigd dat een vernieuwende wijze van samenwerken op het snijvlak van onderwijs, welzijn, economie en gezondheid een belangrijke randvoorwaarde voor succes is.

Inmiddels zijn allerlei aansprekende resultaten geboekt, zoals de Zaterdagschool en Zomerschool. Hier krijgen jongeren extra les in vakken als wiskunde en Engels, maar kunnen zij ook deelnemen aan sport en cultuur. Het traject ‘Aan de bak’ is van start om jongeren met begeleiding aan een baan te helpen, er is een Cruijffcourt gekomen aan het Teniersplantsoen en theater Culturalis opende hier in november 2009 haar deuren.

De daaropvolgendeĀ periode stond in het teken van toewerken naar een totaalprogramma ’24/7′ en planvorming voor de fysieke aanpak. Public Result ondersteunde dit traject in 2011 en 2012 inhoudelijk en procesmatig.

 

Nieuws

Werken bij Public Result?