Vernieuwing aanpak Schilderswijk Wijkenaanpak

Na een aantal jaren ‘Haagse wijkaanpak’ bleek uit de jaarlijkse wijkenmonitor dat de ontwikkelingen op een aantal sleutelindicatoren in de Schilderswijk achterbleven bij de andere aandachtswijken.

Een wijk met twee gezichten

De Schilderswijk blijkt een wijk met twee gezichten: het is een starterswijk voor nieuwkomers, een talentvolle wijk waar veel kinderen en jongeren wonen. Vele bewoners doen het goed in de wijk: zij nemen deel aan onderwijs, werk en verenigingsleven en werken hard om perspectief te creëren voor hunzelf en hun kinderen. Anderzijds scoort de wijk op veel indicatoren duidelijk slechter dan de andere wijken en is de vraag gesteld of de Schilderswijk "over het dode punt heen” zou kunnen komen.

In de eerste fase van de wijkaanpak zijn per wijk businesscases geformuleerd en vervolgens in de uitvoering gebracht.

Public Result heeft deze stuk voor stuk beoordeeld op de voortgang in relatie tot de oorspronkelijke doelen. Vervolgens is een groot aantal interviews gehouden met belanghebbenden om inzage te krijgen in de vraag waarom de ontwikkelingen in de Schilderswijk achterbleven bij die van de andere aandachtswijken.

Op basis hiervan zijn analyse, diagnose en voorstellen voor het vervolg geformuleerd en getoetst tijdens twee brede werkbijeenkomsten met partijen en bewoners.

De onderzoeksresultaten en het advies voor de volgende fase van de wijkaanpak in de Schilderswijk zijn opgenomen in het eindrapport ‘Deal Schilderswijk’. Het rapport is door de gemeente Den Haag gebruikt om het gelijknamige uitvoeringsprogramma op te stellen.

Werken bij Public Result?