Evaluatie Economische structuurversterking, Krimp & Bevolkingstransitie, Onderwijs, Regionale investeringsagenda, Sport, Wonen

Beleid, bestuurlijke afspraken of een uitvoeringsprogramma tussentijds of na afloop evalueren is een effectief middel om te leren, bij te sturen en successen inzichtelijk te krijgen.

Methodiek om nauwgezette, slimme analyse te maken

In de loop der jaren heeft Public Result een succesvolle methodiek ontwikkeld om een nauwgezette, slimme analyse te maken, waarbij per uitgevoerd project een beeld wordt gegeven van de oorspronkelijke doelstelling, beoogd en uiteindelijk resultaat, de gehanteerde aanpak en instrumenten, de samenwerking en de middelen die voor het project zijn aangewend. Hiermee wordt zeer complexe informatie (afkomstig uit schriftelijke bronnen, kwantitatieve data en interviews) makkelijk en herkenbaar geordend. Zo wordt als het ware een database ontwikkeld waarmee eenvoudig diverse uitsnedes (op project- en totaalniveau) uit de projectbank te halen zijn.

Dankzij de modulaire opbouw kunnen de resultaten vanuit verschillende invalshoeken (naar (economisch) cluster, naar taakveld, naar opdrachtgever, etc.) geordend worden. Daarmee leent het zich uitstekend voor afstemming over feiten, erkenning en herkenning bij de opdrachtgever. Daarnaast is het gebruik van diverse invalshoeken van belang om vervolgstappen in de analyse te maken. Op deze manier kun je gericht op zoek gaan naar verklaringen en onderbouwingen van totaalbeelden – zowel kwantitatief als kwalitatief.

Deze methodiek is onder andere toegepast bij de evaluatie van: de krimpconvenanten tussen het Rijk en de drie krimpprovincies, de uitvoeringsagenda van de Ortega-gemeenten, een grote stichting die is ontstaan na een fusie en de vernieuwing van de wijkaanpak in de Schilderswijk.


Nieuws

Werken bij Public Result?