Productencatalogus gemeente Den Haag Optimalisatie gemeentelijke voorzieningen

Resultaten in het kort

• 1 beleidsscan: huidige beleidsproducten verzameld in één database
• 9 diepte interviews
• 1 interactieve focussessie
• 1 productencatalogus met 10 standaard beleidsproducten
• 1 programma van eisen
• 1 dashboard productcatalogus (als proof-of-concept)

 

Over dit project

De stad Den Haag staat voor een groot aantal ruimtelijke uitdagingen. De komende jaren groeit de stad met 4.000 tot 5.000 inwoners per jaar en worden er tienduizenden woningen bijgebouwd. De Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) speelt hierin een grote rol. Binnen DSO gaan afdelingen aan de slag om de verschillende ruimtelijke ontwikkeling in Den Haag in te passen.

Structuur krijgen in de catalogus

Binnen DSO leeft al een tijd de wens om beleidsproducten en beleidsprocessen meer te uniformeren en te standaardiseren. Op die manier wordt de impact en reikwijdte van beleid vanuit diverse domeinen beter vergelijkbaar. Tevens kan het de onderlinge samenwerking bevorderen. Bovendien is het noodzakelijk om in het kader van de aanstaande Omgevingswet te zorgen voor afstemming en stroomlijning (hiërarchie van beleidsproducten in tijd, concreetheid en schaal) van relevante (beleids)producten en programma’s.   De gemeente heeft daarom Public Result gevraagd om te ondersteunen bij het verzamelen van beleidsproducten, het ontwikkelen van een ordeningsprincipe en de opzet voor een gestandaardiseerd productencatalogus voor de afdeling. Met als doel om meer inzicht en overzicht te verkrijgen, intern en extern.  

Doelstellingen

  In opdracht van de gemeente Den Haag stellen we een dienst brede productencatalogus op voor de afdeling DSO en uniformeren en standaardiseren we beleidsproducten- en processen. Dit doen wij vanuit onze kennis en expertise om te komen van visie naar uitvoering, onze ervaring op het gebied van organisatievraagstukken en onze huidige inzet bij de gemeente Den Haag en ervaring met uiteenlopende dossiers op het gebied van wonen en stedelijke ontwikkeling.

Nieuws

Werken bij Public Result?