Evaluatie Uitvoeringsagenda Ortega-gemeenten Wijkenaanpak

In 2009 is de Uitvoeringsagenda New Towns vastgesteld, waarin de Ortega-gemeenten Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer en Zoetermeer gezamenlijk voorstellen doen voor een preventieve aanpak in de gemeenten. Naast deze uitvoeringsagenda heeft een drietal gemeenten (Almere, Ede en Zoetermeer) ook één of meerdere wijken die in de 40+ wijkenlijst van het Rijk zijn opgenomen.

De uitvoeringsagenda is ingedeeld aan de hand van vier thema's, waaraan businesscases zijn gekoppeld. De uitvoeringsagenda is na een interactief/partnership proces tot stand gekomen

en na bestuurlijk akkoord aangeboden aan de Tweede Kamer (TK, 2009-2010, 31757, nr. 14). Het motto van de uitvoeringsagenda is “voorkomen is beter dan genezen”.

Vastgelegd is dat na twee jaar een rapportage over de resultaten van de uitvoeringsagenda aan de Tweede Kamer gestuurd zal worden. Public Result heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze evaluatie uitgevoerd. Eindproduct is een toekomstgerichte evaluatierapportage aan de Minister inclusief een advies over de vervolgaanpak.

Werken bij Public Result?