New Towns: de vijf Ortega gemeentes Regionale investeringsagenda

Het stedenbeleid richt zich vanaf 2009 ondermeer op nieuwe thema’s; New Towns is een van die thema’s. New Towns hebben als kenmerk dat ze als gemeenten vanaf de jaren ’60 exponentieel zijn gegroeid en inmiddels bestaan uit meer dan 100.000 bewoners. De New Towns waren jarenlang veilige havens voor de middenklasse, die een betaalbaar huis in een groen wijk wilde. Maar intussen stelt de middenklasse verfijndere wooneisen en is er sprake van leegloop. Ook in deze gemeenten spelen inmiddels grootstedelijke problemen.

Kamerlid Ortega geeft in haar motie aan dat het stedenbeleid zich ook moet richten op deze gemeenten en niet alleen op de G31. De gemeenten waar het om gaat zijn Haarlemmermeer, Almere, Apeldoorn, Ede en Zoetermeer.

De vijf New Towns uit de motie van Ortega willen samen met het Ministerie van VROM/WWI een onderzoek doen naar de problematiek en de oplossingskracht binnen de gemeentes. De resultaten van het onderzoek vormen uiteindelijk een gezamenlijk uitvoeringsprogramma gericht op de grootstedelijke problematiek binnen New Towns.

Public Result heeft de vijf gemeentes en het ministerie voor VROM/WWI ondersteund bij de opstelling van een uitvoeringsagenda.

 

Klik hier om de Uitvoeringsagenda voor Almere te bekijken.

Nieuws

Werken bij Public Result?