DEAL-Model Regionale investeringsagenda, Wijkenaanpak, Zorg

Bewoners, ondernemers, scholen of buurtverenigingen nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving. Hoe kun je deze initiatieven maximaal faciliteren en partijen aan zet brengen?

Gezamenlijk profijt

Het DEAL-model (Doen, Energie, Afspraken, Lef) zorgt voor concrete samenwerkingsafspraken tussen partijen in de stad en in de wijk. Deze samenwerkingsafspraken zijn zakelijke afspraken. Er valt veel te winnen door kennis, ervaring en budgetten te bundelen. Het uitgangspunt is een zakelijke en resultaatgerichte aanpak met behulp van businesscases. Partijen werken mee aan de aanpak, omdat ze er zelf profijt van hebben. Een businesscase is daarmee een kort, inhoudelijk en zakelijk antwoord op de problematiek met duidelijke consequenties voor de inzet mensen en middelen financiën, planning, doel en resultaat.

In 4 stappen naar een DEAL

Stap 1: Identiteit en ambitie

Wat is het DNA van jouw gebied en hoe kan zich dat verder ontwikkelen? Samen met betrokken partijen gaan we op zoek naar wat jouw regio of wijk onderscheidt en waar de kansen liggen. We ondersteunen met een slimme analyse van de belangrijkste facts & figures in een gebied en brengen het materiaal tot leven met een gespreksronde.

 

Stap 2: Doorbraken

Wat zijn belangen van partijen, aan welke doorbraken willen partijen gezamenlijk werken en welke vitale coalities kunnen worden gevormd? We stellen scenario’s op. Partijen bepalen in een brede interactieve sessie de ambities en de doorbraken waar partijen samen aan werken. Zo nodig kunnen wij de Voting Result inzetten.

Stap 3: Businesscases

Welke concrete maatregelen moeten genomen worden? Wij helpen met een aantal gerichte pressure cookers de vitale coalities bij het tot stand komen en opstellen van concrete businesscases: Niet alleen de maatregel, maar ook de concrete uitgangspunten om tot een sluitende begroting te komen, de taakverdeling en de planning. We ondersteunen praktisch en inhoudelijk bij de opstelling van de businesscases.

 

Stap 4: Intentieakkoord
Wat is er nodig om het programma in de markt te zetten? We helpen hier om de dealmaking af te ronden. Laatste hangpunten worden opgelost en de facilitering van het gehele programma wordt geregeld. We helpen bij het opstellen van een intentie akkoord en begeleiden tot de handtekeningen zijn gezet.

 

Het gebruik van de DEAL-model is een interactief proces met een uitgekiende inhoudelijke en procesmatige agenda. Er wordt gewerkt met een brede groep van sleutelfiguren, koplopersgroepen en uitwerkteams om breed draagvlak te houden maar ook voldoende meters te kunnen maken.

Concrete resultaten:

De concrete resultaten bestaan uit een doorbraakplan, businesscases en een intentieovereenkomst waarin quick-wins de start vormen van het proces.

 

Het DEAL-model is een instrument dat door Public Result al meer dan 10 jaar wordt gebruikt in diverse projecten om deals te maken.  Bijvoorbeeld voor de regiodeals, maar ook voor zorg coöperaties,  de openbare ruimte en zwerfafval, campusvorming in het onderwijs, accommodatiebeleid, het Haagse akkoord Gezond Geweten en wijkenaanpak. Het model is in de praktijk getoetst en kent een concreet uitgewerkt handboek.

 

Hieronder vind je bij gerelateerde projecten de concrete opbrengsten.


 
Over kennisgebied Regionale investeringsagenda

Regionale investeringsagenda

Een stad is een knooppunt waar mensen wonen, werken en leven. Het is een belangrijke motor voor de economie: steden zijn de plekken waar mensen meer dan ooit naartoe trekken. Maar ...

Lees verder >
Gerelateerde projecten
Plan van aanpak aantrekkelijkheid Gelderse grensoverschrijdende arbeidsmarkt Investeringsagenda Midden-Limburg Advies voor de strategische aanpak leegstand in de gemeente Den Haag Toon meer gerelateerde projecten Alle projecten

Werken bij Public Result?