Plan van aanpak Post-Corona Midden-Limburg Economische structuurversterking

Resultaten in het kort

• 6 speerpunten
• € 10 mln budget
• Een gedragen pakket aan maatregelen
• Onderbouwing van maatregelen

 

Over dit project

Het Coronavirus heeft ons land hard geraakt, Midden-Limburg is hierin niet gespaard. Dit terwijl de regio in de afgelopen jaren juist een positieve ontwikkeling heeft meegemaakt. In de afgelopen jaren is er door de overheid, onderwijspartners en het bedrijfsleven hard gewerkt aan het versterken van onze sociaaleconomische structuur en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Voor de contactbeperkende maatregelen, maakte Midden-Limburg een grote economische groei door. Echter heeft de Coronacrisis die economische groei een halt toegeroepen.

Regionale samenwerking

De Taskforce Economie-Arbeidsmarkt-Onderwijs Midden-Limburg bestaande uit: de Arbeidsmarktregio Midden Limburg, het Regionaal Werkbedrijf, Samenwerking Midden-Limburg, Ondernemend Limburg, MBO-instellingen en Keyport, heeft het in 2020 op zich genomen om een antwoord te formuleren voor de wijze waarop de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg de crisis het beste te lijf kon gaan in de daaropvolgende jaren. De conclusie was duidelijk: Er moet zoveel als mogelijk vanuit één gecoördineerde aanpak gewerkt gaan worden aan een herstelprogramma voor het versterken van een krachtige arbeidsmarkt die in de post corona periode zowel economisch herstel als sociale doelstellingen kan bewerkstelligen.

Public Result heeft de Taskforce Economie-Arbeidsmarkt-Onderwijs Midden-Limburg ondersteund in het opstellen van een pakket aan maatregelen voor 2021-2023 om de regionale veerkracht te versterken zodat op de korte termijn zoveel mogelijk faillissementen en baanverlies wordt beperkt en op de lange termijn innovatie, economie en arbeidsmarkt verdergaand worden versterkt.

6 integrale speerpunten

Het programma bestaat uit 6 speerpunten die zijn gekozen omdat ze een samenhangend, integraal en doeltreffend pakket aan maatregelen vormen om onze veerkracht te versterken:

  • Circulaire economie
  • Leven Lang Ontwikkelen
  • Mobiele arbeidsmarkt
  • Aantrekken en behoud van jong talent
  • Voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid
  • Steunmaatregelen voor ondernemers

 

De begroting voor deze speerpunten liep in een eerste raming op tot een pakket van in totaal € 10 mln. voor de periode 2021 t/m 2023. Enkele projecten zijn in 2020 al deels gestart met de uitvoering omdat ze voortborduren op succesvolle en bewezen initiatieven. De overige projecten zijn in 2021 gestart.

Nieuws

Werken bij Public Result?