Economisch profiel Leudal Economische structuurversterking

Resultaten in het kort

• Scherp economisch profiel
• 19% economische groei, 4200 banen
• Interactieve sessie met draagvlak bij 3 O’s
• Vervolgstappen in beeld

 

Over dit project

Leudal bruist economisch. Strategisch gelegen tussen het Ruhrgebied en de Brainportregio is het een economisch vitale gemeente met krachtige sectoren zoals onder andere de agribusiness, de maakindustrie en toerisme. Er liggen mooie kansen om de economie van Leudal te versterken samen met lokale ondernemers.

Economisch profiel in coproductie

Voor het opstellen van het economisch profiel van Leudal maakt de gemeente Leudal gebruik van de Economische Transformatiemonitor (ETM). Met de ETM zijn scenario’s voor economische groei opgesteld op basis van maximale economische potentie voor de gemeente binnen de sterke sectoren. Deze zijn terugvertaald naar o.a. de arbeidsproductiviteit en de benodigde werkgelegenheid in de toekomst. Met het instrument wordt ook een beeld geschetst van de concrete stappen die genomen kunnen worden om de (maximale) potentie te realiseren. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van de input van circa 15 sleutelfiguren. Vooral ondernemers, maar ook vertegenwoordigers vanuit onderwijs en overheid.

In een interactieve bijeenkomst op 25 januari is met ondernemers, onderwijs en overheid economische ambities gedeeld en acties geformuleerd om deze daadwerkelijk te realiseren. Alle reden om dit verder uit te werken in een economisch profiel en een handige flyer.

Mooie kansen door samenwerking

Er liggen prachtige kansen in bijvoorbeeld de slimme maakindustrie en de agribusiness. De economie van Leudal kan tot en met 2019 met maar liefst 19% groeien zo blijkt uit de ETM, maar er zijn dan ook 4.200 extra arbeidskrachten nodig mede als gevolg van het slinken van de beroepsbevolking. Kracht van het profiel is dat het in coproductie met ondernemers en onderwijspartners en de regio Keyport is opgesteld. Want er liggen niet alleen kansen door samenwerking in het bedrijfsleven, maar ook moet er nauw samengewerkt worden met het onderwijs om de tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Samen met de gemeente wordt er hard gewerkt aan een goede balans tussen leefbaarheid en economische groei, maar ook het faciliteren van bedrijventerreinen en toerisme.

 'Gemeenten hebben veel te winnen bij de regionale projecten en inspanningen.'

Piet Verlinden - Wethouder Gemeente Leudal


Werken bij Public Result?