Economische transformatiemonitor Hoeksche Waard Economische structuurversterking

Met het convenant ‘Pact van de Waard’ hebben acht partijen uit de regio zich gecommitteerd aan een goede samenwerking binnen het ambitieuze uitvoeringsprogramma op het gebied van Economie en arbeidsmarkt, Onderwijs, Wonen, welzijn en zorg en Voorzieningen en leefbaarheid.Een belangrijke opgave die is opgenomen in het Pact van de Waard, is het versterken van de regionale economie om de regio vitaal te houden.

 

Public Result heeft met de Economische Transformatiemonitor scenario's opgesteld voor de economische groei die terugvertaald kunnen worden naar de verschillende economische sectoren, de arbeidsproductiviteit en de benodigde werkgelegenheid in de toekomst.

Een kansrijke uitgangspositie

De regio Hoeksche Waard kent relatief veel verzorgende bedrijvigheid (groot- en detailhandel, verpleging en verzorging), maar kent ook een aantal krachtige niches die een impuls aan de regio kunnen geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de combinatie van de primaire agrarische sector en de verwerkende industrie die in de Hoeksche Waard gevestigd is.

 

Ook is er een aantal bedrijven in o.a. de maakindustrie gevestigd die wereldwijd exporteren (bijvoorbeeld KONI schokdempers). Daarnaast zijn er bedrijven die onderdeel uitmaken van een breder, regio-overstijgend, economisch cluster. Zo zijn er bedrijven die toeleveren aan de Rotterdamse Haven (en aan bedrijven in de bredere maritime delta die tot aan Gorinchem strekt).

 

Het behouden van – en faciliteren van groei in de stuwende bedrijvigheid vraagt veel van het beschikbare arbeidspotentieel. De krimp en demografische ontwikkelen zorgen voor een kleinere potentiële beroepsbevolking. Het behouden van dit potentieel zal ook het nodige vragen van het vestigingsklimaat.

 

Een tool om concrete acties te ondernemen

Partijen in de regio zijn zich van deze opgaven bewust. De Transformatiemonitor biedt de stakeholders in de Hoeksche Waard perspectief van een maximale economische groei van 20% (tot 2015) een tool waarmee belangrijke keuzes voor de economische strategie in de komende jaren gemaakt kunnen worden. Daarvoor zijn dan wel ruim 4.000 extra werknemers nodig mede vanwege het slinkende arbeidspotentieel.

 

Werken bij Public Result?