Transitieatlas detailhandel H-W Economische structuurversterking, Krimp & Bevolkingstransitie

Demografische veranderingen, branche- vervaging, stijging van internetaankopen en schaalvergroting zorgen voor spanning in de detailhandel. Om hier mee om te gaan is in de Hoeksche Waard de transitieatlasĀ detailhandel uitgevoerd.

Resultaten transitieatlas Hoeksche waard

Op basis van de belangrijkste trends, waardoor de behoefte aan vierkante meters vloeroppervlak tot en met 2020 met liefst 20% kan afnemen, zijn mogelijke scenario's voor de toekomstige detailhandelsstructuur op het eiland opgesteld.

Tijdens een interactieve bijeenkomst met een brede vertegenwoordiging van ondernemers- verenigingen, winkeliers en overheden zijn de belangrijkste normen, waarden en criteria opgehaald via stemtablets. De stemresultaten en dialoog die op de vragen volgde, heeft geleid tot het agenderen van zes thema's:

  1. Inzetten op een grotere diversiteit in het winkelaanbod om een groter winkelpubliek aan te spreken.
  2. Inzetten op een betere organisatie van de detaillisten.
  3. Aanpakken van leegstand d.m.v. herbestemming. De vraag is echter voor wie is leegstand problematisch en voor wie is herbestemming een opgave?
  4. Inzetten op een belevingseconomie waarin niet zozeer een product of dienst centraal staat, maar juist de met een product of dienst geassocieerde beleving of ervaring.
  5. Inzetten op de marketing van de Hoeksche Waard.
  6. Het vergroten van de leefbaarheid van kernen en de levensvatbaarheid van detailhandel, door dagelijkse detailhandel te spreiden en niet-dagelijkse detailhandel te concentreren.

Met een koplopersgroep bestaande uit ondernemers en overheid worden deze thema’s actief opgepakt met als uiteindelijke doel een uitvoeringsagenda die leidt tot een sterkere detailhandel op de Hoeksche Waard. Dit is goed voor de ondernemers en voor de leefbaarheid op het eiland.

Werken bij Public Result?