Economisch profiel Leudal inspireert tot samenwerking 18-10-2018

< Economisch profiel Leudal

Het economisch profiel Leudal heeft het licht gezien! Er liggen prachtige kansen in bijvoorbeeld de slimme maakindustrie en de agribusiness. Op jaarbasis wordt er in Leudal ruim een miljard verdient. Er ligt potentie om dit door samenwerking en innovatie met 19% te laten groeien. Kracht van het profiel is dat ondernemers en onderwijspartners en de regio Keyport het samen hebben opgesteld. Want er liggen niet alleen kansen door samenwerking in het bedrijfsleven, maar ook wordt er nauw samengewerkt worden met het onderwijs om de tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen.

Goede balans tussen leefbaarheid en economische groei

Samen met de gemeente wordt er hard gewerkt aan een goede balans tussen leefbaarheid en economische groei, maar ook het faciliteren van bedrijventerreinen en toerisme.   Public Result ondersteunde de gemeente met het dealmodel voor coproductie en de Economische transformatiemonitor. Zie voor de rapportage economisch profiel, de impressie van de interactieve sessie en een handige flyer de projectpagina.

Werken bij Public Result?