Routekaart 2020-2025 voor ICT Foodvalley Economische structuurversterking

Over dit project

De regio Foodvalley is een topregio op het gebied van agribusiness in een omgeving waar het goed wonen, werken en ondernemen is. Ondernemers, onderwijs en overheid werken nauw samen voor een optimaal vestigingsklimaat en duurzame economische groei. Binnen Foodvalley is er nauwe samenwerking tussen de sterke economische clusters food, health, tech en ICT. In de health-sector wordt een omzet van € 987 mln. per jaar gerealiseerd, de voedingsmiddelenindustrie zet € 530 mln. om en in de ICT ligt de omzet bij jaarlijks € 423 mln.

 

Sinds 2016 werkt de regio Foodvalley aan de ontwikkeling van de ICT Campus Regio Foodvalley en daarmee aan een sterk ICT-cluster en vestigingsklimaat. De regio heeft volop potentie als hét agrofoodcentrum van Europa, dé internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van gezonde en duurzame voeding. Toegepaste ICT innovaties zoals robotica en AI bij oogsten met GPS, tot en met het traceren van eieren in de productieketen worden steeds belangrijker en kennen een groot groeipotentieel.

 

Deze schaalsprong gaat niet vanzelf. Triple helix partijen hebben de ambitie om hier samen de schouders onder te zetten en geven de ICT Campus de opdracht om namens hen deze groei te faciliteren in de rol van digital translator, businesspartner, aanjager en initiator.

 

Onze aanpak

Voor de doorstart in de volgende fase heeft Public Result een routekaart voor de ICT campus ontwikkeld. Het uiteindelijke doel van de routekaart t/m 2030 is het laten groeien van de toegevoegde waarde van de regio met 63% en de arbeidsproductiviteit verhogen met 38%. In de eerste twee fases van dit project zijn het draagvlak gecreëerd en is de ICT campus officieel van start gegaan.

Public Result heeft bijgedragen aan de derde fase van dit project, namelijk het positioneren van de ICT campus als zelfstandige organisatie in de regio. Aan de hand van de routekaart 2020-2025, met een investeringspakket van 10 miljoen euro, worden de volgende ambities uitgevoerd:

 • Meer impact
 • Meer focus
 • Meer verbindingen
 • Meer innovatie
 • Meer snelheid

 

In de routekaart hebben we de volgende punten gedefinieerd:

 • Identiteit
 • Een breed gedragen innovatieagenda
 • Strategie
 • Organisatie en governance
 • Financiering
 • Marketing en communicatie

 

De routekaart is interactief tot stand gekomen: de evaluaties van de vorige fases waren het beginpunt, daarnaast zijn gesprekken (individueel en groepsgewijs) gevoerd met leden van de stuurgroep, het programmateam en een aantal sleutelfiguren uit de regio. Door middel van deze gesprekken hebben we een interactieve SWOT-analyse uitgevoerd. Deze opbrengsten zijn omgevormd tot een nieuwe routekaart die daarmee brede herkenning oproept bij betrokken partners. Het uiteindelijke resultaat levert een integrale routekaart op, die breed gedragen wordt door de stakeholders van het project.

 

Benieuwd naar de ICT Campus? Klik dan hier.

Nieuws

Werken bij Public Result?