Routeplan Keyport Next Level Economie

Resultaten in het kort

• Strategisch Routeplan 2021-2024
• Triple helix organisatie
• Interactieve sessies met draagvlak bij 3 O’s
• Ambities en speerpunten voor Midden-Limburg e.o.

 

Over dit project

Triple helix organisatie Keyport 2020  werkt aan een sterke economische structuur en een goed vestigingsklimaat in de regio Midden-Limburg (en de gemeente Cranendonck).  De regio heeft volop potentie met een centrale ligging, goede bereikbaarheid, een goede mix van voorzieningen (stedelijk en landelijk), en het mkb als banenmotor voor o.a. de  maakindustrie, agribusiness, logistiek, leisure & retail en zorg.

Routeplan Keyport Next Level in coproductie

Om de koers voor de komende periode te bepalen en maximaal draagvlak te realiseren werken Keyport 2020 en Public Reslut in coproductie aan het nieuwe Routeplan. De basis wordt gevormd door twee rapporten over de strategische doelstellingen en de impact van het programma van Keyport 2020 die zijn weergegeven in overzichtelijke dashboards. Dit overzicht vormt de input voor een verdiepende interviewronde met sleutelfiguren binnen en buiten het netwerk van Keyport 2020. Daarnaast is een online-enquête uitgezet met vragen over de koers van Keyport in de komende jaren. Dit mondt uit tot een aantal toekomstscenario's (denkrichtingen) met bijbehorende consequenties.

In twee interactieve bijeenkomsten is met ondernemers, onderwijs en overheid verder ingegaan op bewustwording, gezamenlijke visie en vertrouwen, programmeren en het slim uitvoerbaar maken van de ambities. Het voeren van deze dialoog op verschillende niveaus legt de nadruk op de motivaties voor de standpunten die de verschillende partijen innemen. Dit leidt tot een verdiepend inzicht in het krachtenveld, maar vergroot ook het draagvlak voor een gezamenlijke aanpak en uitvoering. Het resultaat is een voor de regio herkenbaar, compact, ambitieus en realistisch Routeplan 2021-2024.

Sterke verbinder tussen de 3 O’s

Met meer dan 35 samenwerkingsprojecten tussen de 3 O’s en een multiplier van 7,9 (tegen iedere 1 euro investeren de marktpartijen 6,9 euro) is Keyport uitgegroeid tot een stevige netwerk- en uitvoeringsorganisatie in de regio. De projecten werpen hun vruchten af in onder andere beter geïnformeerde partners, betere samenwerking in de regio, interne veranderingen in onderwijs en bedrijfsleven, nieuwe bedrijven en innovatieve producten.

 

Het Routeplan 2021-2024 ligt in concept voor de raden klaar, zie o.a. hier voor de conceptversie.

Over kennisgebied Economie

Economie

De Nederlandse economie zit weer in de lift. Het herstel is pril en nog niet iedereen voelt de gevolgen hiervan. Bedrijven die ternauwernood het hoofd ...

Lees verder >