Keyport 2020 zet de stap naar de next level met het Routeplan 2021-2024 11-05-2020

< Routeplan Keyport Next Level

In Keyport (Midden-Limburg en Cranendonck) werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen aan een sterke economische structuur en een goed vestigingsklimaat. In de afgelopen periode heeft Keyport een aantoonbare positieve impuls gegeven aan het regionaal economisch vestigingsklimaat. Steeds meer bedrijven nemen met succes deel aan projecten. Partners uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven weten elkaar beter te vinden en helpen elkaar verder. De interne structuur staat, het vertrouwen is er, de resultaten zijn er ook. Voor de periode 2021-2024 bepaalt Keyport richting voor de ambities en doelstellingen en dit gebundeld in het Routeplan Keyport Next Level. De komende jaren wordt ingezet op massa en schaalvergroting, focus, innovatie en samenhang, zichtbaarheid en verbinding. Op organisatieniveau wordt de capaciteit in lijn met de ambities gehouden.    

Het Routeplan en de bijbehorende meerjarenbegroting liggen in concept bij de deelnemende organisaties (onderwijs, overheid, ondernemers), vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Verwachting is dat in de zomer van 2020 het nieuwe Routeplan en de meerjarenbegroting worden vastgesteld. Lees hier de concept versie.

 

Public Result heeft Keyport ondersteund bij het opstellen van het Routeplan, lees er hier meer over.

Werken bij Public Result?