Transformatiemonitor Limburg Economische structuurversterking, Krimp & Bevolkingstransitie

Op 7 mei 2012 hebben Limburg en het Rijk de handen ineen geslagen met het ondertekenen van het convenant ‘Een koers voor Limburg’: De ambities en uitdagingen waarvoor Limburg staat, vereisen een forse transformatie in economie, huisvesting en voorzieningen, die niet zonder groei in kwaliteit gerealiseerd zal worden.

De afspraken in het convenant concentreren zich op Zuid-Limburg. Dit gebied wordt het meest nadrukkelijk geconfronteerd met vergrijzing en ontgroening. De basis wordt gevormd door het betreffende actieprogramma, dat is ontwikkeld door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs, instellingen, Provincie en gemeenten in Zuid-Limburg.

De regio’s Noord- en Midden-Limburg bekijken tijdens dialoogtafels met Rijk en Provincie wat de uitgangspositie is en op welke manier partijen daar het beste samen kunnen optrekken.

In het Convenant is afgesproken dat een Transformatiemonitor ontwikkeld wordt om de voortgang en maatschappelijke effecten van de verschillende maatregelen te volgen. De Transformatiemonitor wordt vooral gezien als een sturingsinstrument, op basis waarvan partijen de focus kunnen bewaken en elkaar kunnen aanspreken op de overeengekomen inzet.

In opdracht van de provincie Limburg, Limburg Economic Development en het ministerie van BZK wordt de Transformatiemonitor door Public Result ontwikkeld.

Nieuws

Werken bij Public Result?