Economisch profiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Economische structuurversterking, Krimp & Bevolkingstransitie

Resultaten in het kort

• Scherp economisch profiel
• 1,6 mlrd groei en ca 5.000 banen in 2025
• Monitoring voortgang per 2018
• Overzichtelijke dashboards
• Voortgang economie arbeidsmarkten
• Impactmonitor van projecten

 

Over dit project

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft aan Public Result gevraagd om inzicht te scheppen in de potentie en de economische structuur in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en omliggende regio’s. Aan de hand van deze inzichten kan de regio inspelen op de arbeidsvraag van de toekomst. In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is sprake van sterke ontgroening en vergrijzing. Deze transitie heeft onder andere gevolgen voor de arbeidsmarkt. Inmiddels is de regio zelf aan de slag gegaan om in te spelen op de gevolgen van de transitie. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken hoe het slinkende arbeidspotentieel maximaal benut kan worden. Ook is er een Regionaal Arbeidsplatform opgericht en is er een breed scala maatregelen ingezet op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt en zij-instroom.

Een regio met potentie

De Transformatiemonitor omvat een analyse van de economische structuur in de regio opgenomen en de economische potentie van de regio. Stuwende sectoren in de maritieme maakindustrie, water- en deltatechniek, agrifood maar ook de bouwsector zijn daarvoor zeer belangrijk. Dit levert een uitdagend profiel op voor de regio met een maximale economische groei van 1,6 mlrd structureel vanaf 2025 waarvoor ruim 5.000 extra arbeidskrachten nodig zijn mede met het oog op de slinkende beroepsbevolking.

 

Monitor 2018

Om de slagvaardigheid van de samenwerking in de arbeidsmarktregio een extra impuls geven is in 2018 de ETM geactualiseerd. De aandachtspunten bij deze actualisering zijn: Welke voortgang is geboekt? Wat zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, gaan deze de verwachte richting op? Wat zien we per sector gebeuren? In hoeverre hebben de projecten het verschil gemaakt? We hebben daarbij gebruik gemaakt van een impactmonitor om de effecten van de projecten op de economie en arbeidsmarkt in kaart te brengen. Deze actualisatie kan daarnaast de basis zijn voor een RIF aanvraag.

 'In de regio zijn prachtige bedrijven waar het ondernemerschap hoogtij viert. Maar in de samenwerking met andere partijen zijn er nog stappen te zetten. Als bekend is wat de arbeidsvraag voor de hele regio voor de toekomst is, biedt dat perspectief voor de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.'

Bert-Jan Kollmer - Stichting OVO


Werken bij Public Result?