ETM Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Economie, Krimp & Bevolkingstransitie

In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is sprake van sterke ontgroening en vergrijzing. Deze transitie heeft onder andere gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Inmiddels is de regio zelf aan de slag gegaan om in te spelen op de gevolgen van de transitie. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken hoe het slinkende arbeidspotentieel maximaal benut kan worden. Ook is er een Regionaal Arbeidsplatform opgericht.


De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft aan Public Result gevraagd om inzicht te scheppen in de potentie en de economische structuur in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en omliggende regio’s. Aan de hand van deze inzichten kan de regio inspelen op de arbeidsvraag van de toekomst.

De Transformatiemonitor omvat een analyse van de economische structuur in de regio opgenomen en de economische potentie van de regio.

Om de slagvaardigheid van de samenwerking in de arbeidsmarktregio een extra impuls geven wordt in 2018 de ETM geactualiseerd. De aandachtspunten bij deze actualisering zijn: Welke voortgang is geboekt? Wat zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, gaan deze de verwachte richting op? Wat zien we per sector gebeuren? In hoeverre hebben de projecten het verschil gemaakt?

Over kennisgebied Economie

Economie

De Nederlandse economie zit weer in de lift. Het herstel is pril en nog niet iedereen voelt de gevolgen hiervan. Bedrijven die ternauwernood het hoofd ...

Lees verder >