Economische ambitie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 20-09-2015

< Economisch profiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Medio 2012 is in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (bestaande uit de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik) de regionale ‘Visie 2030. Open, voor elkaar’ vastgesteld. Daarin is een stevige economische ambitie neergezet, namelijk dat de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in 2030 een kenniscentrum van duurzaamheid en innovatie op terrein van de agrarische, toeristische en maritieme sector is. In dat beeld is de (grote) bedrijvigheid geconcentreerd langs de grote ontsluitingssassen A27, A15, de Noord en de Merwede en de Merwede Linge Lijn, speciale aandacht gaat hierbij uit naar de maritieme sector langs de Noord en Merwede. In het landelijk gebied van de regio ligt de focus op de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector en consolidatie van de agrarische sector. Hierin wordt ingezet op verbreding naar natuurbeheer, zorg en recreatie.

Het rapport en de toekomstvisie kunt u vinden op de site van arbeidsmarktregio Gorinchem

Werken bij Public Result?