Samenwerkingsscan Regionale investeringsagenda, Wijkenaanpak

Of het nou gaat om open innovatie of het realiseren van een verbeterde aanpak in het sociale domein, goede samenwerking tussen partijen is tegenwoordig onontbeerlijk.

Met de Samenwerkingsscan is het mogelijk helder te krijgen welke partijen een bijdrage kunnen en willen leveren aan beleids- ontwikkeling en uitvoering. De netwerken van de sleutelspelers worden gekwantificeerd en ruimtelijk in beeld gebracht op kaartbeelden op het relevante schaalniveau (wijk, gemeente, regio of provincie).

Uitspraken over de mate van samenwerking

Door de systematische analyse kunnen uiteindelijk uitspraken gedaan worden over de mate van samenwerking en kunnen conclusies worden getrokken over:

  • Welke actoren hebben de meeste relaties en welke hebben onderling de sterkste band? Dit geeft aan wie de sleutelspelers zijn.

  • In welke sectoren (wonen, economie, enz.) is sprake van de meest intensieve netwerken? Dit zegt iets over de organisatiegraad binnen de sector.
  • Tussen welke sectoren bestaan de meeste relaties? Sectoroverstijgende relaties zijn een voorwaarde voor een integrale aanpak wanneer deze gewenst is.
  • In welke mate is sprake van grensoverschrijdende relaties en bij welke sectoren/actoren is hiervan het meeste sprake? Met andere woorden hoe naar buiten of naar binnen gekeerd is een sector of geografisch afgebakend gebied?

Na deze ruimtelijke en kwantitatieve analyse kan een inhoudelijke toets worden gedaan die uitwijst in hoeverre de ambities en belangen van de noodzakelijke spelers in elkaars verlengde liggen (in de vorm van een score-matrix). Deze toets wijst uit of de gewenste samenwerkingen een realistisch en kansrijk perspectief bieden. De samenwerkingsscan is uitgevoerd in de regio’s Hoeksche Waard en Zuid-Limburg.


Nieuws

 
Over kennisgebied Regionale investeringsagenda

Regionale investeringsagenda

Een stad is een knooppunt waar mensen wonen, werken en leven. Het is een belangrijke motor voor de economie: steden zijn de plekken waar mensen meer dan ooit naartoe trekken. Maar ...

Lees verder >
Gerelateerde projecten
Grensoverschrijdende agenda O&A Gelderland TalentLab ICT Veenendaal Zorgcoöperaties Den Haag Toon meer gerelateerde projecten Alle projecten

Werken bij Public Result?