Positionpaper metropoolregio R’dam-Den Haag Economische structuurversterking, Regionale investeringsagenda | 2009

Met 3 miljoen inwoners binnen een straal van 20 kilometer van beide stadscentra vormen Rotterdam en Den Haag samen een metropoolregio met een sterke internationale uitgangspositie. In de praktijk functioneren ze echter nog maar in beperkte mate als één metropoolregio, waardoor ze veel kansen laten liggen. De sterke uitgangspositie die Rotterdam en Den Haag als metropoolregio hebben op sociaal-economisch, ruimtelijk en cultureel vlak moet nog verzilverd worden.

Het vormen van een metropoolregio begint bij het opsporen van de kracht van het gebied. De colleges van Den Haag en Rotterdam geven dan ook prioriteit aan het versterken van elkaars krachten.

Metropoolregio ondersteund in positioneringstraject

Public Result heeft de metropoolregio ondersteund in bovenstaand positioneringstraject.

Nieuws

Werken bij Public Result?