Samenwerkingsscan Stein Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale investeringsagenda

De gemeente Stein is gelegen in de regio Zuid-Limburg en heeft, net als haar buurgemeenten, te maken met een aanzienlijke bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening. Er gebeurt al veel om in te spelen op de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen om de gemeente toekomstbestendig te maken. Zo wordt ingezet op de concretisering van de toekomstvisie van de gemeente waarbij verbinding wordt gemaakt met de behoefte en inzet van de burgers van Stein. Daarom wil de gemeente Stein een visie op eigen kracht van de dorpen opstellen: de eigenkrachtvisie. In dit licht is Public Result gevraagd de ‘Transitieatlas gemeente Stein’ op te stellen. Ook is een samenwerkingsscan uitgevoerd om een overzicht te krijgen van de bestaande netwerken en welke mogelijkheden er liggen om vitale coalities te vormen.

Onderwijs de meeste samenwerkingsrelaties

De samenwerking in Stein is op systematische wijze onder de loep genomen. De formele netwerken van de belangrijkste actoren in de diverse beleidssectoren zijn gekwantificeerd en ruimtelijk in beeld gebracht. Resultaat is een goed beeld van de mate van samenwerking in de gemeente en omstreken en van witte vlekken in het netwerk van verschillende sectoren. Zo bleek bijvoorbeeld dat onderwijs binnen de eigen sector de meeste samenwerkingsrelaties heeft, maar bijna geen relaties heeft buiten de eigen sector. De overheid heeft daarentegen verreweg de meeste samenwerkingsrelaties buiten de eigen sector. Per sector is 1 a 2 sleutelspelers benoemd. Hiermee zijn belangrijke aanknopingspunten (meer) zichtbaar geworden voor de gemeente.

Nieuws

Werken bij Public Result?