TalentLab ICT Veenendaal Economische structuurversterking, Onderwijs

Resultaten in het kort

• 1 gedragen implementatieplan voor de ontwikkeling van een TalentLab ICT
• 33 diepte interviews
• 1 focusgroep
• 3 programmalijnen
• 7 bouwstenen

 

Over dit project

Veenendaal heeft als ambitie om zich te ontwikkelen als dé ICT stad van Nederland met een digitaal ready community en bedrijven die optimaal profiteren van de kansen die digitalisering biedt. De grootste kansen liggen voor de regio in succesvolle crossovers tussen ICT, health en innovatie. Wanneer deze groeikansen worden verzilverd, is er in de komende 10 jaar een groei naar een omzet van €700 miljoen mogelijk.

 

Om deze groei mogelijk te maken, zijn er echter nieuwe werknemers nodig. Het aantrekken en behouden van voldoende ICT-talenten nu en in de toekomst is dus van groot belang. En daar ligt precies de crux, want het aantal ICT-talenten is schaars, niet alleen in Veenendaal, maar in heel Nederland. In totaal gaat het in Veenendaal tot 2030 om circa 1.969 nieuwe mensen, waarvan 935 vervanging van huidig personeel (oudere werknemers die met pensioen gaan) en 1.034 uitbreidingsvraag (nieuwe werkplekken). In de ICT-sector zijn naar verwachting 65% van deze banen op HBO/WO-niveau, 30% op MBO 3/4-niveau en 5% op MBO 2-niveau.

TalentLab ICT

Het living lab om een ICT ready community te ontwikkelen en de focus op ICT komen samen in het TalentLab ICT. Public Result heeft de Gemeente Veenendaal begeleid bij het opstellen van een implementatieplan voor de ontwikkeling van dit TalentLab ICT, om zo talenten voor de regio te behouden en te benutten.

Onderdeel hiervan was het in kaart brengen van zowel de vraag (niveau en kwalificatie) en aanbod (doelgroepen) op de arbeidsmarkt voor de regio, als het in kaart brengen van al bestaande initiatieven. Zo is een implementatieplan tot stand gekomen dat door de regio breed gedragen is en aansluit op bestaande structuren en initiatieven.

 

Tijdens 33 diepte-interviews en 1 focusgroep zijn partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en van de overheid betrokken bij het opstellen van een aantal businesscases aan de hand van 3 programmalijnen; opleiding en bekwaamheid, zichtbaarheid en bewustwording en de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De businesscases zijn opgesteld aan de hand van het DEAL-model. Centraal in het DEAL model staan Doen, Energie, Afspraken en Lef. Deze programmalijnen sluiten tevens naadloos aan bij de programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt van de ICT Campus Regio FoodValley. De businesscases vormen zo de basis voor een gedragen en ambitieus implementatieplan.

Nieuws

Werken bij Public Result?