Programma innovatieve woonvormen in Den Haag Wonen

Resultaten in het kort

• > 15 interviews met 22 personen
• Een enquête met meer dan 300 respondenten
• Een interactieve focusgroep
• 3 verdiepende locatieverkenners
• Een programmaplan met 16 concrete bouwstenen

 

Over dit project

‘Eindgebruiker centraal’

Met dit motto als rode draad, heeft de gemeente Den Haag een programmaplan ontwikkeld om innovatieve woonvormen waarbij de eindgebruiker daadwerkelijk aan zet is, te faciliteren. Het doel: een diverse stad waar inwoners zich betrokken voelen bij de omgeving. De gemeente wilde dit ook meer in de betaalbare koopsector mogelijk maken. Denk hierbij niet alleen aan wooncoöperaties en groepswonen voor bijvoorbeeld ouderen, duurzame initiatieven, doelgroepen in de zorg (zoals de Thomashuizen), maar ook aan zelfbouw, collectief particulier opdrachtgeverschap en kleinschalig opdrachtgeverschap. Public Result heeft de gemeente hierin ondersteund door mogelijkheden te verkennen, interactieve sessies te begeleiden, inwoners en initiatiefnemers in en uit Den Haag te betrekken en de concrete bouwstenen voor het programmaplan te formuleren.

Inspirerende voorbeelden

Door de jaren heen is er al een aantal innovatie woonvormen ontwikkeld in de stad.  Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van De Hoge Vrijheid in de Petroleumhaven. Dit project is uniek in zijn aanpak, waar ultieme keuzevrijheid voor de bewoners van de zeventig meter hoge toren is gecombineerd met klimaat neutrale doelstellingen. De Groene Mient in de Vruchtenbuurt is een ander uitstekend voorbeeld. Dit sociaal ecologisch woonproject, ontwikkeld via collectief particulier opdrachtgeverschap, toont ons de kracht van samenwerking en verbinding maken en de innovatieve mogelijkheden die hier uit voortvloeien. Ook heeft de gemeente met de kavelwinkel diverse kluswoningen in de stad mogelijk gemaakt. Maar er is voor inspiratie ook buiten de stad gekeken. Het zelfbouw project van de duurzame en cultureel-sociale wooncoöperatie De Warren in Amsterdam is hier een mooi voorbeeld van. Tezamen tonen deze voorbeelden de (potentiële) positieve impact van dergelijke projecten op de rest van de buurt en/of stad.

Concrete bouwstenen

Public Result heeft Den Haag ondersteund door het programma ‘De eindgebruiker centraal voor Den Haag als inclusieve en innovatieve woonstad’ te ontwikkelen.  Doel van dit programma is om een level playing field te creëren voor innovatieve woonvormen op de woningmarkt. Dit houdt in dat ook individuele inwoners de kans hebben om zelf het initiatief te nemen en hun droomwoning binnen de stad te realiseren. Hoewel er genoeg initiatieven bij bewoners, marktpartijen en de gemeente zijn gaat dit helaas niet vanzelf. Het ontbreekt veelal letterlijk aan ruimte voor de ontwikkeling: ruimte in de programmering, fysieke ruimte (locaties), financiële ruimte, ruimte in regelgeving, ruimte in de (maatschappelijke) businesscase om vraag en aanbod op een creatieve manier bij elkaar te laten komen.

 

Op basis van 15 interviews met 22 personen, een enquête met meer dan 300 respondenten, een interactieve focusgroep en drie verdiepende sessies waarin de bouwstenen aan specifieke locaties in de stad werden getoetst, is er een programmaplan opgesteld. Het programmaplan bevat niet alleen een verkenning van alle projecten die gerealiseerd zijn in Den Haag en diens succesfactoren, het biedt ook een overzicht van ‘de knoppen om aan te draaien’: 16 concrete bouwstenen waarmee Den Haag een level playing field voor innovatieve woonvormen op de woningmarkt kan creëren. Door de eindgebruiker centraal te zetten versterkt Den Haag de sociale cohesie, wordt diversiteit in de wijken gefaciliteerd en wordt er woonruimte geboden aan alle inwonersgroepen. Den Haag: de inclusieve en innovatie woonstad van Nederland.

Nieuws

Werken bij Public Result?