Aanpak ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ Wonen, welzijn en zorg

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een groot maatschappelijk probleem. De aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties in de regio Haaglanden is gebaseerd op de Haaglandse Aanpak van huiselijk geweld. Dit is gericht op de aanpak van het geweld en een goede opvang en zorg voor alle betrokkenen, waardoor recidive kan worden voorkomen. Op termijn zal dan het aantal gevallen van geweld in afhankelijkheidsrelaties verminderen.

Nieuwe aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Ten behoeve van de vernieuwde Haaglandse Aanpak 2.0 is een convenant opgesteld. Dit convenant vormt het sluitstuk van de werkzaamheden om tot de uitvoering van een nieuwe aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties te komen.

In het convenant is de belangrijkste output van de tot nu toe verrichte werkzaamheden ten behoeve van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties verwerkt. De betrokken partijen willen met het convenant een effectieve en efficiënte aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties bereiken.

Public Result ondersteunt het verbetertraject van de Haaglandse Aanpak en opstelling van het convenant. Hierbij wordt samengewerkt met partners uit zowel de handhavings- als zorgketen.

Het nieuwe convenant is op 16 februari 2012 ondertekend door de betrokken partijen. Het convenant zelf is beknopt van omvang en vooral intentie- en procesmatig gericht. De inhoud van de aanpak staat beschreven in bijbehorende uitvoerings- en werkprotocollen.

 

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
DEAL-Model Alle producten