Implementatie Huisverbod Den Haag Wonen

Per 1 maart 2009 is regio Haaglanden gestart met het Huisverbod. Dit betekent dat burgemeesters in de regio een Huisverbod kunnen opleggen aan iemand die een ernstige dreiging vormt voor een medegezinslid. Degene die het verbod krijgt mag 10 dagen niet meer zijn eigen huis in en geen contact meer hebben met andere gezinsleden. In die 10 dagen start een hulpverleningsproject waarin het maatschappelijk werk het slachtoffer helpt, bureau jeugdzorg (eventueel) betrokken kinderen en de reclassering degene met het Huisverbod. Het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld coördineert de aanpak tot één geheel. Als 10 dagen onvoldoende blijken voor het wegnemen van de dreiging, kan de burgemeester het verbod verlengen tot in totaal 28 dagen.

Huisverbod in centrumgemeente Den Haag

Public Result heeft de implementatie van het Huisverbod in centrumgemeente Den Haag voor de hulpverlening begeleid. In de fase voor 1 maart 2009 betekende dit het opzetten van een goede samenwerkingsstructuur, het voorbereiden van regionale besluitvorming hierover en het actiegericht aanpakken van problemen. Vanaf 1 maart 2009 lag de uitvoering bij professionele hulpverleners en ondersteunde Public Result de centrumgemeente in het verder optimaliseren van processen en het signaleren en oplossen van voorkomende uitvoeringsproblemen. Daarnaast is binnen de opdracht de organisatie en voorbereiding van het congres ‘1 happy family’ over huiselijk geweld ondersteund.

Nieuws

Werken bij Public Result?